Sembradores

SEMBRADORES DE SAN ISIDRO
(Kamanghahasik ni San Isidro)

Ang Sembradores de San Isidro ay isang simulain at paraaan ng pagtulong sa ating Parokya. Isinilangi to sa gitna ng pandemya. Ito ang tumulong sa atin na maipagpatuloy ang mga gawain at proyekto kahit sa gitna ng krisis.

“Ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim; usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay; pagkatapos, nahihitik ito sa butil.”
Marcos 4,27b-28

ANO ANG SEMBRADORES DE SAN ISIDRO?

Ang Sembradores de San Isidro ay isang simulain at paraan ng pagtulong sa ating parokya. Ang munting butil na ating ihahasik ay uusbong at mamumunga ng hitik. Ang bunga nito ay ang magiging tulong natin sa mga proyekto at gawain ng ating parokya.

Katulad ng sinabi ni Hesus sa ebanghelyo, ang aning sagana ay magmumula sa munting binhi. Sa pamamagitan ng ating maliliit nating kontribusyon at sama-samang pagkilos ay maitataguyod natin ang ating parokya. Si San Isidro Labrador na ating patron ay tagapaghasik. Sa pamamagitan ng kanyang payak na pamamaraan, umani siya ng sagana mula sa lupa na kanyang sinaka. Siya ang ating huwaran sa simulaing ito.

PAANO AKO MAKIKIBAHAGI SA SIMULAING ITO?

Ang Sembradores de San Isidro ay isang simulain at paraan ng pagtulong sa ating parokya. Ang munting butil na ating ihahasik ay uusbong at mamumunga ng hitik. Ang bunga nito ay ang magiging tulong natin sa mga proyekto at gawain ng ating parokya.

Katulad ng sinabi ni Hesus sa ebanghelyo, ang aning sagana ay magmumula sa munting binhi. Sa pamamagitan ng ating maliliit nating kontribusyon at sama-samang pagkilos ay maitataguyod natin ang ating parokya. Si San Isidro Labrador na ating patron ay tagapaghasik. Sa pamamagitan ng kanyang payak na pamamaraan, umani siya ng sagana mula sa lupa na kanyang sinaka. Siya ang ating huwaran sa simulaing ito.

SAAN MAPUPUNTA ANG AKING PLEDGE?

Ang Sembradores de San Isidro ay isang simulain at paraan ng pagtulong sa ating parokya. Ang munting butil na ating ihahasik ay uusbong at mamumunga ng hitik. Ang bunga nito ay ang magiging tulong natin sa mga proyekto at gawain ng ating parokya.

Katulad ng sinabi ni Hesus sa ebanghelyo, ang aning sagana ay magmumula sa munting binhi. Sa pamamagitan ng ating maliliit nating kontribusyon at sama-samang pagkilos ay maitataguyod natin ang ating parokya. Si San Isidro Labrador na ating patron ay tagapaghasik. Sa pamamagitan ng kanyang payak na pamamaraan, umani siya ng sagana mula sa lupa na kanyang sinaka. Siya ang ating huwaran sa simulaing ito.

ANO ANG AKING AANIHIN BILANG ISANG SEMBRADORES?

Ang Sembradores de San Isidro ay isang simulain at paraan ng pagtulong sa ating parokya. Ang munting butil na ating ihahasik ay uusbong at mamumunga ng hitik. Ang bunga nito ay ang magiging tulong natin sa mga proyekto at gawain ng ating parokya.

Katulad ng sinabi ni Hesus sa ebanghelyo, ang aning sagana ay magmumula sa munting binhi. Sa pamamagitan ng ating maliliit nating kontribusyon at sama-samang pagkilos ay maitataguyod natin ang ating parokya. Si San Isidro Labrador na ating patron ay tagapaghasik. Sa pamamagitan ng kanyang payak na pamamaraan, umani siya ng sagana mula sa lupa na kanyang sinaka. Siya ang ating huwaran sa simulaing ito.